Regulamin


Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu internetowego zlokalizowanego w internecie pod adresem www.klasycznesamochody.com.pl zwany dalej Serwisem oraz określa zakres praw i obowiązków użytkowników Serwisu.
www.klasycznesamochody.com.pl,jest to serwis umożliwiający zamieszczanie ogłoszeń sprzedaży, kupna, zamiany pojazdów mechanicznych lub części do tych pojazdów, gromadzenie i udostępnianie ich jego Użytkownikom poprzez publikację na łamach Serwisu informacji, ofert, zawartości baz danych o tematyce związanej z motoryzacją.

Znaczenie użytych poniżej terminów

Użytkownik -
  ogłoszeniodawca     Osoba fizyczna składająca ofertę sprzedaży, kupna, zamiany pojazdów mechanicznych lub części do tych pojazdów za pośrednictwem www.klasycznesamochody.com.pl, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna bądź inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną.
Użytkownik -
  ogłoszeniobiorca     Osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna bądź inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, zgłaszająca za pośrednictwem www.klasycznesamochody.com.pl zainteresowanie ofertą składaną przez Ogłoszeniodawcę.

Ogłoszenie     Informacje przekazane przez Ogłoszeniodawcę Serwisowi www.klasycznesamochody.com.pl zawierające dane umożliwiające złożenie przez Ogłoszeniodawcę oferty sprzedaży, kupna, zamiany pojazdów mechanicznych lub części do tych pojazdów.
Transakcje     Procedury składania ofert sprzedaży, kupna, zamiany pojazdów mechanicznych lub części do tych pojazdów.

Konto     Konto Przekazane Serwisowi przez Ogłoszeniodawcę za pośrednictwem www.klasycznesamochody.com.pl dane osobowe Ogłoszeniodawcy ułatwiające zamieszczanie Ogłoszeń na portalu internetowym www.klasycznesamochody.com.pl

Umowa     Umowa świadczenia usług zawarta pomiędzy Serwisem a Ogłoszeniodawcą.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU

Udział każdego Użytkownika w Serwisie jest dobrowolny.

Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Rejestracja i założenie konta w Serwisie, wymagane jest w chwili dodawania ogłoszeń dostępnych w serwisie. Dodający ogłoszenie akceptuje regulamin serwisu www.klasycznesamochody.com.pl

W celu dokonania rejestracji należy wypełnić Formularz rejestracyjny.

Przeglądanie ogłoszeń zamieszczonych na serwisie nie wymaga rejestracji i logowania. Rejestracja nowego użytkownika serwisu jest BEZPŁATNA. Jednocześnie użytkownik rejestrując się, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji wysyłanych przez firmę dotyczących m.in. sprawnego korzystania z serwisu oraz informacji handlowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami ) rejestrujący się użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w ramach Serwisu na podany przez siebie adres e-mail, a także na wewnętrzną pocztę w ramach Serwisu. Po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu użytkownik uzyskuje uprawnienie do zamieszczania i moderowania własnych ogłoszeń, otrzymuje osobisty login i hasło którego nie powinien udostępniać osobom trzecim.

Użytkownicy serwisu nie mogą korzystać z treści zawartych na stronie www.klasycznesamochody.com.pl (adresów e-mail, nr telefonów, adresów) do celów nie związanych z polityką serwisu tzn: wykorzystywać wyżej wymienionych danych do wysyłania wiadomości spam, ofert handlowych itp.

ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ SERWISIE

    Administrator Serwisu klasycznesamochody.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń.
    Treść ogłoszeń wprowadzanych do serwisu powinna być zgodna z normami z normami prawno- etycznymi obowiązującymi w Polsce.
    Zabrania się umieszczania ogłoszeń naruszających prawa osób trzecich oraz uznanych za społecznie niewłaściwe lub naruszających dobre obyczaje.
    Zabronione jest wprowadzanie do obrotu towarów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
    Ogłoszenia internetowe zamieszczane na www.klasycznesamochody.com.pl nie mogą zawierać odnośników do serwisów internetowych udostępniających giełdy internetowe oraz innych serwisów wymagających od użytkowników opłat z tytułu korzystania z tych serwisów.
    Administrator serwisu może odmówić zamieszczenia ogłoszenia, którego profil jest niezgodny z profilem portalu, który mógłby zaszkodzić wizerunkowi Serwisu i naruszać dobra osób trzecich.

PROCEDURA ZAMIESZCZANIA I USUWANIA OGŁOSZEŃ

Zamieszczenie ogłoszenia zarejestrowanego i zalogowanego użytkownika następuje poprzez wybór odpowiedniej opcji i wypełnienie rubryk niezbędnych do publikacji ogłoszenia na portalu.
Administrator serwisu udostępnia użytkownikom www.klasycznesamochody.com.pl panel umożliwiający administrowanie własnym ogłoszeniem. Użytkownik po uprzednim zalogowaniu może dokonać aktualizacji bądź usunąć ogłoszenie nieaktualne wybierając opcję Edytuj lub Usuń Ogłoszenie.
Ogłoszenia dodawane do serwisu www.klasycznesamochody.com.pl są bezpłatne lub płatne według podanego cennika.

Każde dodane bezpłatnie ogłoszenie może być wyróżnione. Usługa ta jest płatna i pozwala na zwiększenie atrakcyjności ogłoszenia i dotarcie do większej grupy odbiorców. Wyróżnione ogłoszenie będzie prezentowane na górze i początku listy wyników wyszukiwania na innym tle niż pozostałe ogłoszenia odpowiednio dla danej kategorii i modelu np. Volkswagen Golf. Lista wyników jest sortowana w kolejności po dacie dodania. Oznacza to, że wyróżnione ogłoszenie w miarę pojawiania się innych nowo wyróżnionych ogłoszeń będzie przesuwać się w dół – jednak zawsze znajdzie się wyżej od wszystkich ogłoszeń nie wyróżnionych.

W przypadku usunięcia ogłoszenia przez użytkownika lub nie przysługuje zwrot niewykorzystanej kwoty.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Adresy e-mail służą wydawcy do kontaktu z użytkownikiem w celu poprawnego korzystania z serwisu i nie są udostępniane osobom trzecim.
Wydawca serwisu stosuje pliki "cookies" w celach statystycznych i pozwalających dopasować treści i usługi do zainteresowań użytkowników. Są to informacje, które serwer zapisuje na dysku komputera Użytkownika. Umożliwiają one utrzymanie sesji dzięki temu nie ma konieczności podawania loginu i hasła przy wyświetlaniu każdej strony (jeśli strony czy działy serwisu wymagają logowania) pozwalają przechowywać ogłoszenia w schowku, „obliczyć” zainteresowanie serwisem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz wprowadzenia Usług płatnych, przy czym zmiany nie mają wpływu na świadczenie Usług dodanych wcześniej. Informacje o zmianach będą przesyłane do Użytkowników na wskazane przez nich adresy e-mail podane podczas rejestracji na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Brak zgody na zmiany ze strony Usługobiorcy daje mu podstawę do jednostronnego wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2017.04.01
Prawem właściwym jest prawo polskie.
 

Biuro obsługi klienta
Skontaktuj się z biurem obsługi klienta.